FANDOM


Atškirību starp zinātni un populārzinātni noteikt ir tik grūti, ka par vienīgo pilnvaroto personu, kas ir tiesīga izlemt kas ir populārzinātne un, kas ir zinātne, ir atzīts Juris Šimis.

Kontraargumentācijā ar kādu nevienam nezināmu personu, izskanējis apgalvojums, ka zinātne ir viss, kas ir izdevīgs Jurim, bet populārzinātne - tas, kas Jurim nav izdevīgs. Tiesa, šī tēze nav oficiāli apstiprināta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.